RODO

Drogi Kliencie,
25 maja 2018 r. weszła w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W związku z tym informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Multi-Projekt Karolina Łuczyk z siedzibą w 05-200 Duczki przy ul. Majdańskiej 48, NIP: 125-136-08-48, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane:

  • a. wyłącznie dla celów korzystania z naszych usług – obsługa Twoich zgłoszeń, realizacji, rozliczeń, gwarancji, serwisów.
  • b. dla celów podatkowych i rachunkowych,
  • c. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

3. Twoje dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

Proszę pamiętać, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych, prawo przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego korzystania z naszych usług.

Dziękujemy, że jesteś z nami.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu poprzez email: multi-projekt@multi-projekt.info.pl